گفت و شنودِ کیهانی (شلوار)

گفت: سایت جرس وابسته به ماسون های لندن نوشته است؛ «رخدادهای این روزها نشان می دهد که برخی محافل در پی حذف خاتمی از عرصه سیاسی کشور هستند.»
گفتم: سایت وزارت خارجه اسرائیل هم دو روز قبل با نگرانی و عصبانیت، همین موضوع را بدون کم و کاست اعلام کرده و خروش ده ها میلیونی مردم علیه سران فتنه را «تصمیم برخی محافل خاص»! نامیده بود.
گفت: یعنی هنوز نفهمیده اند که توده های عظیم مردم از مدت ها قبل خاتمی و موسوی را به جرم آنهمه وطن فروشی و جنایت، نه فقط از صحنه سیاسی کشور حذف کرده اند بلکه در انتظار محاکمه و مجازات آنها هستند؟
گفتم: اسرائیلی ها که می دانند چی شده ولی دارند به سران فتنه و بهاءالله مهاجرانی و کدیور افندی و سایر اجق وجق هایی که استخدام کرده اند، دلداری می دهند.
گفت: حیوونکی ها چی فکر می کردند، چی شد؟! چه وعده ها بهشون داده بودند و...
گفتم: یارو به مامانش گفت؛ مامان جون! توی یک جیب شلوارم، دویست هزار تومن پول نقده و توی اون جیب شلوارم، چند تا چک پوله، مامانش داد زد گفت؛ فلان فلان شده، مرده شورتو ببرن! شلوار بابات رو پوشیدی!

/ 0 نظر / 25 بازدید